Kiến trúc vườn cảnh

Nghệ thuật vườn cảnh dùng cây xanh lảm đẹp công trình, tạo cảnh cho một quân thể kiến trúc hoặc hình thành “kiến trúc cảnh quan” cho con người nghỉ ngơi, giai trí… đã có từ lâu đời ở nước ta và cũng là một loại hình nghệ thuật kiến trúc và tạo hình cổ […]

Xem chi tiết

Kiến trúc công cộng dân gian

Những công trình kiến trúc công cộng dân gian được xây dựng tập thế nhằm phục vụ đông đảo nhân dân một lảng xóm hoặc một vùng địa phương cùng sứ dụng: cầu Kiều, quán điếm, cổng làng V. V…1. Cầu Kiều: Kiến trúc cầu Kiều được xây dựng ngoài mục đích thuận tiện giao […]

Xem chi tiết