Kiến trúc thiên đàn

Ở Bắc Kinh kiến trúc đàn miếu rất phát triển phục vụ việc thờ cúng núi sông, trời đất, đế vương, tổ tiên. Đàn miếu cũng để ghi nhớ những danh thần, danh tướng, những văn nhân có công với dân với nước. Đàn miếu còn bao gồm những gia miếu, từ đường cúng lễ […]

Xem chi tiết