Mỗi khách sạn có một đội OFI trong đó các thành viên cứ 2 tuần lại họp mặt một lần

Tin tức

thưởng của chuỗi khách sạn Bergstrom, khi xem xét yêu cầu của nhân viên kia đã trả lời rằng hiện tại, công ty chưa khởi động chương trình tiếp nhận sáng kiến, và ông sẽ thông báo cho cô khi chương trình được khởi động.five star kim giang “Cô ấy đã nổi giận với tôi, vì cô đã đợi ở đó rất lâu và đang có rất nhiều ý tưởng hay. Lúc đó, tôi nhận thấy chúng tôi đã sai lầm. Chúng tôi chỉ thu hút được 20% số nhân viên khách sạn thay vì 100% nhiệt tình tham gia.” Từ đó phương pháp tiếp cận ban đầu đã được thay đổi để mọi nhân viên có thể cùng tham gia vào đội xử lý các vấn đề.

alotin.vn_1404283927_hu0ngl0v3_902011111516859394_0

Mỗi khách sạn có một đội OFI trong đó các thành viên cứ 2 tuần lại họp mặt một lần

Ngoài ra, quy trình Cơ hội Đổi mới (OFI) cũng được bổ sung cho ba khách sạn – Paper Valley Inn, Valley Inn và Pioneer Inn. Hệ thống OFI cũng thu hút được toàn bộ nhân viên của các khách sạn.chung cư goldmark city Mỗi khách sạn có một đội OFI trong đó các thành viên cứ 2 tuần lại họp mặt một lần. Thành viên trong các đội đến từ những phòng ban khác nhau và thường xem xét từ 15 đến 30 ý tưởng được đề xuất trong mỗi lần họp mặt. Tất cả các nhân viên đều được nhận một cuốn sổ OFI giống như sổ séc với mỗi tấm “séc” riêng (xem Biểu 5-1). Những nhân viên có ý tưởng cải thiện chất lượng dịch vụ sẽ điền thông tin vào tấm “séc” đó và nộp lại,chung cư xuân mai sparks tower họ sẽ giữ lại cuống séc để ghi nhận kết quả. Trong vòng 1 tuần, đội OFI tiếp nhận ý kiến đóng góp, và trong vòng một tháng sẽ tiến hành triển khai hoặc từ chối áp dụng. Đội ngũ chuyên giải quyết các vấn đề hiện tại của nhân viên cùng đội OFI sẽ phối hợp để cùng đề xuất ý tưởng và tìm kiếm giải pháp.